Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Niski wzrost, niskorosłość

Wzrost chorego jest niższy od wzrostu 97% osób zaliczanych do populacji ogólnej tej samej płci i w tym samym wieku. W siatkach centylowych odpowiednich dla płci i wieku taka osoba zalicza się do pierwszych, dolnych 3%, w rozkładzie wzrostu dla danej populacji.

Powiązane choroby: