Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Chłoniak żołądka (łac. lymphoma ventriculi) (ang. gastric lymphoma)

Chłoniak nieziarniczy o umiejscowieniu w ścianie żołądka jest nowotworem powstałym z niekontrolowanego procesu rozrostowego komórek układu odpornościowego, immunologicznego. Najczęściej niekontrolowanie dzielą się limfocyty B, a rzadziej proces ten dotyczy limfocytów T. Chłoniaki o lokalizacji...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwór łagodny przełyku

Łagodny nowotwór, guz zlokalizowany w przełyku, występujący rzadziej od raków przełyku, najczęściej przybierający postać brodawczaka lub gruczolaka z tkanki nabłonkowej, mięśniaka, naczyniaka albo włókniaka z tkanki mezenchymalnej, ewentualnie nerwiaka lub nerwiakowłókniaka z tkanki nerwowej...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwory podścieliskowe żołądka (ang. gastrointestinal stromal tumor, GIST)

Są to rzadkie nowotwory żołądka wywodzące się z komórek śródmiąższowych, Cajala w ścianie, w nabłonku walcowatym tego narządu. Często są trudne do wykrycia z racji swoich małych rozmiarów, powolnego wzrostu i braku jakichkolwiek objawów u chorego. Jeżeli mają charakter złośliwy, są zdolne, w...

Przejdź do opisu choroby »

Rak krtani (łac. carcinoma laryngis) (ang. laryngeal cancer)

Patologiczny proces rozrostowy, nowotworowy, o ognisku umiejscowionym w tkankach krtani, głównie w obrębie nadgłośni i głośni, i o charakterze złośliwym, naciekającym okoliczne tkanki i dającym przerzuty, głównie do węzłów chłonnych, rzadko odległe do innych tkanek. Najczęstszym typem...

Przejdź do opisu choroby »

Rak przełyku

Złośliwy proces rozrostowy zlokalizowany w tkankach przełyku, który najczęściej przybiera postać histologiczną raka płaskonabłonkowego lub gruczolakoraka, ale może być to także miesak, rakowiak lub chłoniak o takiej nietypowej lokalizacji. Ze względu na swój złośliwy charakter, rak może...

Przejdź do opisu choroby »

Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi) (ang. gastric cancer)

Złośliwy proces rozrostowy, nowotworowy o ognisku pierwotnym w ścianie żołądka, będący drugą na świecie najczęstszą przyczyną zgonu z powodu choroby nowotworowej. Należy jednocześnie do grupy najczęściej występujących raków, nowotworów złośliwych. Pod względem histologicznym, nowotwór ten...

Przejdź do opisu choroby »

Raki dwunastnicy

Nowotwór złośliwy w obrębie dwunastnicy jest bardzo rzadki i pod względem histologicznym zaliczany jest on najczęściej do gruczolakoraków, chłoniaków, guzów neuroendokrynnych (wydzielających gastrynę) (ang. neuroendocrine tumours, NET) lub nowotworów złośliwych podścieliska (ang....

Przejdź do opisu choroby »