Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Oftalmoplegia międzyjądrowa

Jest to stan w którym dochodzi do jedno lub obustronnego uszkodzenia, w części mózgowia zwanej mostem, pęczka podłużnego przyśrodkowego, przez który nerw odwodzący, który unerwia mięśnie umożliwiające ruch gałki ocznej do boku (odwodzenie) zawiadamia i koordynuje odpowiednimi działaniami nerwu okoruchowego, odpowiedzialnego między innymi za ruch gałki ocznej w kierunku przyśrodkowym (przywodzenie) w celu wspólnego, skojarzonego spojrzenia gałek ocznych w odpowiednią stronę

Przejdź do opisu choroby »

Porażenie Bella

W tej chorobie najczęściej z idiopatycznej, nieznanej przyczyny dochodzi do nagłego, jednostronnego uszkodzenia, porażenia VII nerwu czaszkowego, nerwu twarzowego (łac. nervus facialis), który unerwia większość mimicznych mięśni twarzy.

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie I nerwu czaszkowego, nerwu węchowego

W stanie tym dochodzi do zaburzenia funkcji I nerwu czaszkowego, nerwu węchowego (łac. nervus olfactorius), o funkcji w pełni czuciowej, odpowiadającego za doprowadzanie impulsów bodźców węchowych do mózgu.

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie III nerwu czaszkowego, nerwu okoruchowego

W stanie tym zaburzona jest funkcja III nerwu czaszkowego, nerwu okoruchowego (łac. nervus oculomotorius), o włóknach motorycznych, ruchowych, należącego do nerwów gałkoruchowych, unerwiającego większość mięśni poruszających gałką oczną, mięśni gałkoruchowych (mięsień przyśrodkowy, prosty górny, prosty dolny, skośny dolny) oraz mięsień dźwigacz powieki górnej, podnoszący górną powiekę, otwierający oko. Dodatkowo unerwia przywspółczulnie mięśnie (mięsień zwieracz źrenicy i mięsień rzęskowy) mające wpływ na zwężanie się źrenicy.

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie IV nerwu czaszkowego, nerwu bloczkowego

W tym stanie dochodzi do zaburzenia funkcji IV nerwu czaszkowego, nerwu bloczkowego (łac. nervus trochlearis), należącego do nerwów gałkoruchowych, unerwiającego mięsień skośny górny gałki ocznej, odpowiedzialny za zwracanie i ruch do dołu gałki ocznej która jest ustawiona przyśrodkowo (przywiedziona), jak na przykład podczas czytania gazety lub schodzenia po schodach

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie IX nerwu czaszkowego, nerwu językowo - gardłowego

Przyczyną tego stanu jest zaburzenie funkcji nerwu czaszkowego IX, nerwu językowo – gardłowego (łac. glossopharyngeus), posiadające zarówno włókna ruchowe, umożliwiające napięcie i ruch części górnej mięśni gardła i mięśni podniebienia, jak i czuciowe, którymi biegną impulsy także z górnej części gardła i podniebienia oraz dodatkowo czuciowo – smakowe bodźce z tylnej trzeciej części języka. Unerwia on także czuciowo powierzchnię wewnętrzną błony bębenkowej w uchu środkowym i komórki zatoki szyjnej zlokalizowane w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej na tętnice szyjną zewnętrzną i wewnętrzną i dzięki niemu możliwe jest zwiększenie wydzielania śliny w śliniankach przyusznych i językowych.

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie obwodowe VII nerwu czaszkowego, nerwu twarzowego

Jest to stan w którym doszło do uszkodzenia i zaburzenia funkcji VII nerwu czaszkowego, nerwu twarzowego (łac. nervus facialis), zawierającego głównie włókna ruchowe, unerwiające mięśnie mimiczne twarzy i mięsień strzemiączkowy w uchu służący do bezwiednej modulacji głośności słyszenia. Dodatkowo doprowadzają on czuciowe bodźce smakowe z przednich 2/3 języka i jest odpowiedzialny, przywspółczulnie, za wydzielanie łez z gruczołów łzowych oraz śliny ze ślinianek przyusznej i podżuchwowej

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie ośrodkowe VII nerwu czaszkowego, nerwu twarzowego

Stan w którym droga nerwowa, korowo – jądrowa, biegnąca w mózgowiu pomiędzy korą mózgu, odpowiedzialną za świadome ruszanie mięśniami twarzy, a jądrem nerwu czaszkowego VII, twarzowego (łac. nervus facialis), miejscem wyjścia jego obwodowych włókien nerwowych, zostaje (ponadjądrowo) uszkodzona i zaburzone jest przesyłanie nią impulsów nerwowych

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie VI nerwu czaszkowego, nerwu odwodzącego

Stan ten polega na zaburzeniu funkcji VI nerwu czaszkowego, nerwu odwodzącego (łac. nervus adducens), należącego do nerwów gałkoruchowych, który unerwia mięsień prosty boczny gałki ocznej odpowiedzialny za ruch gałki do boku

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie VIII nerwu czaszkowego, nerwu przedsionkowo - ślimakowego

Stan w którym doszło do uszkodzenia i zaburzenia funkcji VIII nerwu czaszkowego, nerwu przedsionkowo – ślimakowego (łac. nervus vestibulocochlearis), o funkcji czuciowej, odpowiedzialnego za unerwienie struktur w uchu wewnętrznym; ślimaka w którym znajduje się narząd Cortiego, główny receptor zmysł słuchu, i przedsionka, dzięki któremu możliwe jest utrzymanie równowagi

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie X nerwu czaszkowego, nerwu błędnego

Dolegliwość ta polega na zaburzeniu funkcji nerwu czaszkowego X, nerwu błędnego (łac. nervus vagus), który prowadzi włókna ruchowe i czuciowe. Ruchowo unerwia mięśnie części dolnej mięśni gardła, podniebienia, języczka i krtani, natomiast czuciowo oponę twardą dołu tylnego czaszki, przewód słuchowy zewnętrzny i zewnętrzną powierzchnię błony bębenkowej w uchu zewnętrznym. Unerwia on także smakowo nasadę języka i wydzielniczo, przywspółczulnie, narządy w szyi, klatce piersiowej i jamie brzusznej aż do punktu, w którym unerwienie to przejmuje splot przywspółczulny krzyżowy, znajdującego się w 2/3 lewych okrężnicy poprzecznej, poprzecznicy.

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie XI nerwu czaszkowego, nerwu dodatkowego

Dolegliwość ta spowodowana jest patologicznym zaburzeniem funkcji nerwu czaszkowego XI, nerwu dodatkowego (łac. nervus accessorius), o włóknach tylko ruchowych, unerwiających mięsień mostkowo – obojczykowow – sutkowy i mięsień czworoboczny

Przejdź do opisu choroby »

Uszkodzenie XII nerwu czaszkowego, nerwu podjęzykowego

Stan, którego przyczyną jest zaburzenie funkcji nerwu czaszkowego XII, nerwu podjęzykowego (łac. nervus hypoglossus), ruchowego, w którym biegną włókna nerwowe odpowiedzialne za ruch mięśni wewnętrznych języka, a także jego mięśniowych połączeń z wyrostkiem rylcowatym (mięsień rylcowo – językowy), z kością gnykową (mięsień gnykowo – językowy) i z żuchwą (mięsień bródkowo – językowy)

Przejdź do opisu choroby »