Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Achalazja (łac. achalasia)

Pierwotne zaburzenie motoryki przełyku polegające na znacznie zwiększonym ciśnieniu spoczynkowym i napięciu mięśni gładkich zwieracza dolnego przełyku (ang. lower esophageal sphincter, LES). Z powodu tego pierwotnego zaburzenia, upośledzony jest jego prawidłowy rozkurcz w momencie przechodzenia...

Przejdź do opisu choroby »

Bezoary (łac. bezoar)

Są to twarde struktury, zalegające w świetle żołądka, konglomeraty zbudowane z przyjmowanych drogą doustną, spożywanych, nierozpuszczalnych lub słabo trawionych przez soki żołądkowe materiałów. Mogą one powstać z: nadmiaru leków przyjmowanych jednocześnie, nazywane są wtedy farmakobezoarami,...

Przejdź do opisu choroby »

Celiakia, choroba trzewna (łac. coeliakia, morbus visceralis) (ang. celiac disease)

Choroba należąca do grupy chorób charakteryzujących się zaburzeniem trawienia i wchłaniania w jelicie cienkim, której istotą jest zaburzenie funkcji układu immunologicznego i jego nadwrażliwość na gluten. Spożycie jakiegokolwiek pokarmu zawierającego gluten powoduje wystąpienie objawów....

Przejdź do opisu choroby »

Choroba Menetriera (łac. morbus Menetrieri) (ang. Menetrier’s disease)

Choroba ta polega na przeroście fałdów błony śluzowej żołądka, najczęściej w okolicy trzonu żołądka oraz jamy odźwiernikowej. Czynnik wywołujący taki stan, nazywany także gastropatią przerostową, pozostaje nieznany. Skutkiem takiego rozrostu śluzówki jest nadmierne wydzielanie śluzu, a wraz z...

Przejdź do opisu choroby »

Choroba refluksowa przełyku, ChRP (łac. morbus refluxosus oesophagi) (ang. gastroesophageal reflux disease, GERD)

Polega ona na patologicznym zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku. Jest ono spowodowane zaburzeniem czynności motorycznej dolnego zwieracza przełyku (ang. lower esophageal sphincter, LES) oraz opróżniania się żołądka. Czynnikiem predysponującym do ujawnienia się tej choroby jest otyłość...

Przejdź do opisu choroby »

Chłoniak żołądka (łac. lymphoma ventriculi) (ang. gastric lymphoma)

Chłoniak nieziarniczy o umiejscowieniu w ścianie żołądka jest nowotworem powstałym z niekontrolowanego procesu rozrostowego komórek układu odpornościowego, immunologicznego. Najczęściej niekontrolowanie dzielą się limfocyty B, a rzadziej proces ten dotyczy limfocytów T. Chłoniaki o lokalizacji...

Przejdź do opisu choroby »

Malrotacja jelit z wtórnym skrętem jelit

Wada wrodzona przewodu pokarmowego, powstała wskutek zaburzenia procesu rotacji, obrotu jelit podczas organogenezy, kształtowania narządów organizmu ludzkiego w jego okresie płodowym. Jej istotą jest inne niż prawidłowe, ułożenie jelit w jamie brzusznej w stosunku do źródła ich głównego...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwór jelita cienkiego

Proces rozrostowy, nowotworowy o lokalizacji pierwotnej w obrębie jelita cienkiego, w jego ścianie. Może on mieć charakter nowotworu złośliwego, raka, najczęściej o postaci gruczolakoraka, raka neuroendokrynnego, rakowiaka lub mięsaka gładkokomórkowego albo może być to guz niezłośliwy, o typie...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwór łagodny przełyku

Łagodny nowotwór, guz zlokalizowany w przełyku, występujący rzadziej od raków przełyku, najczęściej przybierający postać brodawczaka lub gruczolaka z tkanki nabłonkowej, mięśniaka, naczyniaka albo włókniaka z tkanki mezenchymalnej, ewentualnie nerwiaka lub nerwiakowłókniaka z tkanki nerwowej...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwory neuroendokrynne żołądka (ang. gastric neuroendocrine tumours, NET)

Są to ogniska niekontrolowanego rozrostu komórek nowotworowych, zlokalizowane w żołądku, które prócz zdolności do autonomicznych, ciągłych podziałów mogą także produkować i wydzielać do krwi związki czynne biologicznie, hormony, o działaniu ogólnoustrojowym lub lokalnym, w okolicy ich...

Przejdź do opisu choroby »

Nowotwory podścieliskowe żołądka (ang. gastrointestinal stromal tumor, GIST)

Są to rzadkie nowotwory żołądka wywodzące się z komórek śródmiąższowych, Cajala w ścianie, w nabłonku walcowatym tego narządu. Często są trudne do wykrycia z racji swoich małych rozmiarów, powolnego wzrostu i braku jakichkolwiek objawów u chorego. Jeżeli mają charakter złośliwy, są zdolne, w...

Przejdź do opisu choroby »

Oparzenia przełyku

Stan po uszkodzeniu błony śluzowej, nabłonka wyściełającego przełyk, przez przypadkowe lub świadome spożycie substancji o wysokiej temperaturze, jest to wtedy oparzenie termiczne przełyku, albo substancji chemicznej, żrącej, nazywane chemicznym oparzeniem przełyku. Tworzą się wtedy w śluzówce...

Przejdź do opisu choroby »

Pierścienie przełyku

Jest to stan, w którym od urodzenia istnieją wrodzone przegrody poprzeczne w świetle przełyku mogące upośledzać pasaż pokarmu do żołądka. Mogą być one zbudowane z tkanki mięśniowej gładkiej i położne najczęściej bezpośrednio przed ujściem przełyku do żołądka lub z innych tkanek, z fałdów...

Przejdź do opisu choroby »

Polipy dwunastnicy

Nowotwory łagodne, które w znacznej większości wypadków mają utkanie histologiczne gruczolaka. Najczęściej umiejscowione są one w okolicach brodawki Vatera skąd, w postaci szypuły, odchodzą od ściany dwunastnicy wolnym końcem w kierunku jej światła.

Przejdź do opisu choroby »

Polipy żołądka (łac. polypus ventriculi) (ang. gastric polyp)

Struktury organiczne, należące do ognisk procesu rozrostowego, nowotworowego o charakterze łagodnym, wyrastające z błony śluzowej ściany żołądka do jego światła, najczęściej o utkaniu gruczolaka. Powstają one najczęściej z powodu procesu hiperplastycznego, rozrostowego nabłonka lub guza...

Przejdź do opisu choroby »

Przepuklina rozworu przełykowego

Istnieją dwa rodzaje przepuklin rozworu przełykowego: okołoprzełykowa i wślizgowa. Pierwsza z nich, przepuklina okołoprzełykowa rozworu przełykowego polega na prawidłowym przejściu przełyku przez rozwór przepony z odpowiednim ustawieniem wpustu żołądka pod nią, ale dno żołądka przedostaje się z...

Przejdź do opisu choroby »

Przetoka oskrzelowo-przełykowa

Jest to ubytek, perforacja w błonie śluzowej i ścianie przełyku połączona z identyczną perforacją w drzewie oskrzelowym układu oddechowego. Najczęściej jest to wrodzona wada przełyku, prowadząca do przedostawania się spożytych pokarmów z przewodu pokarmowego do dróg oddechowych co skutkuje...

Przejdź do opisu choroby »

Rak krtani (łac. carcinoma laryngis) (ang. laryngeal cancer)

Patologiczny proces rozrostowy, nowotworowy, o ognisku umiejscowionym w tkankach krtani, głównie w obrębie nadgłośni i głośni, i o charakterze złośliwym, naciekającym okoliczne tkanki i dającym przerzuty, głównie do węzłów chłonnych, rzadko odległe do innych tkanek. Najczęstszym typem...

Przejdź do opisu choroby »

Rak przełyku

Złośliwy proces rozrostowy zlokalizowany w tkankach przełyku, który najczęściej przybiera postać histologiczną raka płaskonabłonkowego lub gruczolakoraka, ale może być to także miesak, rakowiak lub chłoniak o takiej nietypowej lokalizacji. Ze względu na swój złośliwy charakter, rak może...

Przejdź do opisu choroby »

Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi) (ang. gastric cancer)

Złośliwy proces rozrostowy, nowotworowy o ognisku pierwotnym w ścianie żołądka, będący drugą na świecie najczęstszą przyczyną zgonu z powodu choroby nowotworowej. Należy jednocześnie do grupy najczęściej występujących raków, nowotworów złośliwych. Pod względem histologicznym, nowotwór ten...

Przejdź do opisu choroby »
1 2