Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Idiopatyczne migotanie komór (ang. idiopathic ventricular fibrillation, IVF)

Jest to arytmia komorowa o charakterze migotania komór serca, w którym wszystkie kardiomiocyty, komórki mięśniowe komór kurczą się w dowolnym momencie, w sposób niekontrolowany, nieskoordynowany. Przyczyna tego stanu jest niewyjaśniona. Nie towarzyszy mu żadna wada organiczna, strukturalna...

Przejdź do opisu choroby »

Mukowiscydoza (łac. mucoviscidosis, fibrosis cystica) (ang. cystic fibrosis, CF)

Choroba wrodzona, uwarunkowana genetycznie, objawiająca się zaburzeniem wydzielania zewnętrznego przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze, głównie znajdujące się w układach: oddechowym i pokarmowym. Mutacja materiału genetycznego – DNA, dotyczy genu kodującego kanał chlorkowy, białko błonowe CFTR...

Przejdź do opisu choroby »

Nagłe zatrzymanie krążenia (łac. cessatio circulationis) (ang. cardiac arrest)

Jest to gwałtowne ustanie funkcji mechanicznej serca, jako pompy tłoczącej krew do naczyń tętniczych, będące stanem zagrożenia życia chorego. Ciśnienie krwi w naczyniach znacznie spada upośledzając prawidłowe ukrwienie wszystkich narządów i tkanek, łącznie z ośrodkowym układem nerwowym. Stan...

Przejdź do opisu choroby »

Nagły zgon sercowy, nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardiaca) (ang. sudden cardiac death, SCD)

Stan należący do ostrych zespołów wieńcowych, w którym doszło, w okolicznościach utraty przytomności, do śmierci chorego z powodu ciężkiego zaburzenia funkcji mechanicznej serca i nie dało się, nie można było wcześniej, przed śmiercią wykonać jakichkolwiek badań diagnostycznych. Taki zgon z...

Przejdź do opisu choroby »

Oparzenia przełyku

Stan po uszkodzeniu błony śluzowej, nabłonka wyściełającego przełyk, przez przypadkowe lub świadome spożycie substancji o wysokiej temperaturze, jest to wtedy oparzenie termiczne przełyku, albo substancji chemicznej, żrącej, nazywane chemicznym oparzeniem przełyku. Tworzą się wtedy w śluzówce...

Przejdź do opisu choroby »

Tężec (łac. Tetanus)

Charakterystyczne napady prężeń tężcowych, mimowolnego napinania się mięśni chorego wywołane przez obecność w jego organizmie tetanospazminy, toksyny wydzielanej przez laseczkę tężca (łac. Clostridium tetani).

Przejdź do opisu choroby »

Wstrząs (łac. commotus) (ang. shock)

Stan zagrożenia życia polegający na niedostatecznym ukrwieniu tkanek obwodowych (hipoperfuzja) i ich postępującym niedotlenieniu (hipoksja) spowodowany niskim ciśnieniem krwi w naczyniach chorego. Można wyróżnić różne postaci wstrząsu: wstrząs hipowolemiczny, który jest spowodowany znaczną,...

Przejdź do opisu choroby »