Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Leishmanioza skóry (łac. Leishmaniosis cutis)

Pojedyncze lub liczne ogniska zapalne na powierzchni ciała, odsłonionych części skóry, mogące wrzodzieć i tworzyć rany. Łacińska nazwa gatunku zbiorczego wywołującego tę chorobę to Leishmania tropica.

Przejdź do opisu choroby »

Leiszmanioza narządowa, trzewna (łac. Leishmaniosis visceralis)

W tej chorobie dochodzi do zakażenia wiciowcami o łacińskiej nazwie gatunku zbiorczego Leishmania donovani, prowadzącego do ogólnoustrojowego stanu zapalnego z zajęciem niemal wszystkich narządów wewnętrznych i śmierci.

Przejdź do opisu choroby »

Loaza (łac. Loasis)

Pojawiające się i szybko znikające, bolesne obrzęki podskórne w obrębie stawów, będące objawem zarażenia się pasożytem o łacińskiej nazwie Loa Loa.

Przejdź do opisu choroby »

Malrotacja jelit z wtórnym skrętem jelit

Wada wrodzona przewodu pokarmowego, powstała wskutek zaburzenia procesu rotacji, obrotu jelit podczas organogenezy, kształtowania narządów organizmu ludzkiego w jego okresie płodowym. Jej istotą jest inne niż prawidłowe, ułożenie jelit w jamie brzusznej w stosunku do źródła ich głównego...

Przejdź do opisu choroby »

Miażdżyca

Przewlekle trwający proces zapalny obejmujący wszystkie tętnice organizmu chorego. W jego przebiegu tworzą się w ścianie tych naczyń blaszki miażdżycowe, które składają się z komórek nacieku zapalnego, gromadzących się lipidów oraz tkanki łącznej, powstającej w procesie włóknienia blaszki. Po...

Przejdź do opisu choroby »

Migotanie przedsionków (łac. fibrillatio atriorum) (ang. atrial fibrillation, AF)

Najczęstsza przyczyna zaburzenia rytmu o typie szybkiego rytmu, tachyarytmii, nadkomorowego. Skurcze poszczególnych komórek mięśniowych przedsionków, z częstotliwością 350 - 700 skurczów na minutę, nie są skoordynowane ze sobą w żaden sposób, co skutkuje brakiem możliwości pełnego skurczu...

Przejdź do opisu choroby »

Migrena brzuszna u starszych dzieci (ang. abdominal migraine)

Są to nagłe napady ostrego, silnego bólu zlokalizowanego w okolicy pępka, trwającego od jednej do kilku godzin, pojawiające się w odstępach kilkutygodniowych. Odczuwanie bólu przez dziecko jest tak silne, że może utrudniać mu wykonywanie codziennych czynności oraz mogą jemu towarzyszyć:...

Przejdź do opisu choroby »

Mononukleoza zakaźna u dzieci (łac. Mononucleosis infectiosa)

Charakterystyczny zespół objawów ogólnoustrojowych i zlokalizowanych w jamie ustnej, wywołany przez wirusa Epsteina-Barra (EBV), mogący być przyczyną dużej ilości, różnych, powikłań.

Przejdź do opisu choroby »

Mukopolisacharydoza

Mukopolisacharydoza (MPS) należy do bardzo rzadkich chorób przemiany materii. Jest schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, polega na odkładaniu się w różnych narządach mukopolisacharydów. Gromadzenie się tych związków prowadzi do powiększenia wątroby, śledziony, pogrubienia skóry i tkanki podskórnej. Chory ma pogrubione rysy twarzy, zmiany kostne powodują deformację i niesprawność ruchową, nieprawidłowo funkcjonujące lizosomy mogą być przyczyną umysłowego upośledzenia.

Przejdź do opisu choroby »

Mukowiscydoza (łac. mucoviscidosis, fibrosis cystica) (ang. cystic fibrosis, CF)

Choroba wrodzona, uwarunkowana genetycznie, objawiająca się zaburzeniem wydzielania zewnętrznego przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze, głównie znajdujące się w układach: oddechowym i pokarmowym. Mutacja materiału genetycznego – DNA, dotyczy genu kodującego kanał chlorkowy, białko błonowe CFTR...

Przejdź do opisu choroby »

Naczyniowa choroba płuc, zespół Eisenmengera (łac. syndroma Eisenmengeri) (ang. Eisenmenger syndrome)

Jest to stan, w którym, z powodu istnienia jednej z wrodzonych wad serca: o charakterze ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, międzykomorowej, drożnego otworu owalnego lub przetrwałego przewodu tętniczego i długotrwałego przecieku krwi przez te otwory, z obszaru o większym ciśnieniu, lewej...

Przejdź do opisu choroby »

Nadwzroczność

Zwana również dalekowzrocznością jest zaburzeniem wzroku powodującym, iż przedmioty znajdujące się bliżej są niewyraźne. Widzenie dalekie jest prawidłowe, choć w ciężkich przypadkach bywa, że również nie. Nadwzroczność jest przypadłością dziedziczną i wiąże się z nieprawidłową budową gałki ocznej. Oko osób cierpiących na dalekowzroczność jest krótsze przez co światło skupia się za siatkówką, zamiast prawidłowo na niej.

Przejdź do opisu choroby »

Nagłe zatrzymanie krążenia (łac. cessatio circulationis) (ang. cardiac arrest)

Jest to gwałtowne ustanie funkcji mechanicznej serca, jako pompy tłoczącej krew do naczyń tętniczych, będące stanem zagrożenia życia chorego. Ciśnienie krwi w naczyniach znacznie spada upośledzając prawidłowe ukrwienie wszystkich narządów i tkanek, łącznie z ośrodkowym układem nerwowym. Stan...

Przejdź do opisu choroby »

Nagły zgon sercowy, nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardiaca) (ang. sudden cardiac death, SCD)

Stan należący do ostrych zespołów wieńcowych, w którym doszło, w okolicznościach utraty przytomności, do śmierci chorego z powodu ciężkiego zaburzenia funkcji mechanicznej serca i nie dało się, nie można było wcześniej, przed śmiercią wykonać jakichkolwiek badań diagnostycznych. Taki zgon z...

Przejdź do opisu choroby »

Napadowy ból odbytu (ang. proctalgia fugax)

Dolegliwość wywołana przez czynnościowe zaburzenie dotyczące odbytu i odbytnicy chorego, polegająca na odczuwaniu przez chorego nawracających epizodów bólu zlokalizowanego w okolicy odbytu lub końcowego odcinka odbytnicy, trwającego kilka sekund lub minut, z jednoczesnym brakiem tego typu...

Przejdź do opisu choroby »

Neglerioza (łac. Naegleriosis)

Zakażenie nazywane ostrym pierwotnym pełzakowym zapaleniem mózgu i opon mózgowych wywołane przez pierwotniaka, pełzaka Negleria fowleri.

Przejdź do opisu choroby »

Nekatorioza (łac. Necatoriosis)

Choroba ze zmieniającymi się dynamicznie w czasie objawami, w kolejności występowania, skórnymi, z układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołana przez nicienia o łacińskiej nazwie Necator americanus.

Przejdź do opisu choroby »

Neuralgia V nerwu czaszkowego, nerwu trójdzielnego (łac. Neuralgia nervi trigemini)

Występujący jednostronnie nagły, napadowy i nawracający, niezwykle silny ból dotyczący zakresu unerwienia jednej z głównych gałęzi lub kilku na raz (zazwyczaj V2 szczękowej i V3 żuchwowej). Najczęściej napad nastaje po podrażnieniu, ucisku, zimnej temperatury (wiatru), żuciu, mówieniu, któregoś z punktów spustowych gałęzi tego nerwu (trigger points), czyli miejsc w których wychodzą one z czaszki w celu unerwienia czuciowo skóry.

Przejdź do opisu choroby »

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to choroba, której skutkiem jest produkcja zbyt małej ilości hormonów. Mały narząd położony u podstawy szyi jest odpowiedzialny za wytwarzanie i uwalnianie dwóch hormonów: trijodotyroniny oraz tyroksyny, które regulują funkcję większości tkanek organizmu, oraz wpływających na metabolizm naszego organizmu i produkcję ciepła.

Przejdź do opisu choroby »

Niedomykalność zastawki aortalnej (łac. insufficientia valvularum semilunarium aortae) (ang. aortic regurgitation)

Zaburzenie funkcji zastawki aortalnej, polegające na nieistniejącym w warunkach normalnych, wstecznym przepływie krwi z aorty do lewej komory przez nieprawidłowo zamknięte płatki tej zastawki. Ten zwrotny strumień tworzy się w momencie po zakończeniu skurczu lewej komory, wypchnięciu krwi do...

Przejdź do opisu choroby »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11