Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Grzybica przełyku

Choroba infekcyjna przełyku rzadko występująca u osób z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym, odpornościowym, a bardzo częsta u osób z niedoborami odporności: wrodzonymi lub nabytymi, uznawana także za jedną z chorób wskaźnikowych, sugerujących infekcję chorego wirusem HIV....

Przejdź do opisu choroby »

Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolaemia)

Należący do dyslipidemii, zaburzeń stężeń związków lipidowych we krwi chorego, stan, w którym w osoczu chorego stężenie cholesterolu LDL-C jest podwyższone, przewyższające 3 mmol/l (115 mg/dl), z równoczesnym podwyższeniem stężenia cholesterolu całkowitego TC powyżej 5 mmol/l (190 mg/dl).

Przejdź do opisu choroby »

Hymenolepioza (łac. Hymenolepiosis)

Stan zapalny jelita cienkiego z ogniskami martwicy w jego błonie śluzowej wywołany przez tasiemca karłowatego (łac. Hymenolepis nana).

Przejdź do opisu choroby »

Idiopatyczne częstoskurcze komorowe (łac. tachycardia ventricularis idiopathica) (ang. idiopathic ventricular tachycardia, VT)

Należą one do komorowych zaburzeń rytmu serca, w których bodźce elektryczne wywołujące skurcze powodujące arytmie powstają w okolicach drogi odpływu z prawej komory, okolicach pnia płucnego, poza układem bodźcoprzewodzącym serca. Jednocześnie z tą dolegliwością nie istnieje żadna choroba...

Przejdź do opisu choroby »

Idiopatyczne migotanie komór (ang. idiopathic ventricular fibrillation, IVF)

Jest to arytmia komorowa o charakterze migotania komór serca, w którym wszystkie kardiomiocyty, komórki mięśniowe komór kurczą się w dowolnym momencie, w sposób niekontrolowany, nieskoordynowany. Przyczyna tego stanu jest niewyjaśniona. Nie towarzyszy mu żadna wada organiczna, strukturalna...

Przejdź do opisu choroby »

Infekcyjne zapalenie wsierdzia, IZW (łac. endocarditis infeciosa) (ang. infective endocarditis)

Choroba polegająca na zakażeniu drobnoustrojem, zazwyczaj bakterią, powierzchni wsierdzia, tkanki serca mającej postać błony wyściełającej jego światło. Ognisko takiego zakażenia najczęściej umiejscawia się na powierzchni zastawek w sercu, ale może także powstać w świetle komór lub...

Przejdź do opisu choroby »

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej (łac. defectus septi interventricularis) (ang. ventricular septal defect, VSD)

Wada anatomiczna serca, którą zalicza się do wad wrodzonych występujących u ludzi dorosłych, a polega ona na istnieniu otworu w przegrodzie, ścianie oddzielającej komory serca: lewą i prawą, od siebie. Przez ten ubytek przepływa krew z komory, w której panuje większe ciśnienie, najczęściej...

Przejdź do opisu choroby »

Izosporoza (łac. Isosporosis)

Choroba, która może wywoływać epidemie, o przebiegu typowego stanu zapalnego, protozoonozy, przewodu pokarmowego, wywołana przez pierwotniaka o nazwie łacińskiej Isospora belli.

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatia przerostowa (łac. cardiomyopathia hypertrophica) (ang. hypertrophic cardiomyopathy, HCM)

Choroba uwarunkowana genetycznie, polegająca na przeroście na grubość ściany mięśnia komór serca, głównie komory lewej i z nierównomiernym, asymetrycznym przerostem przegrody międzykomorowej. Należy ona do grupy chorób nazywanych kardiomiopatiami. Przyczyną tego procesu chorobowego jest mutacja...

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatia restrykcyjna (łac. cardiomyopathia restrictiva) (ang. Restrictive cardiomyopathy, RCM)

Choroba dotycząca mięśnia sercowego, zaliczana do grupy chorób nazywanych kardiomiopatiami, charakteryzująca się znacznym upośledzeniem rozkurczania się serca. Czynność rozkurczowa jest znacznie zaburzona, natomiast przyczyna tej choroby jest najczęściej niejasna lub nieznana. W niektórych...

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (łac. cardiomyopathia dilatatoria) (ang. dilated cardiomyopathy, DCM)

Jest to choroba mięśnia sercowego, należąca do grupy chorób nazywanych kardiomiopatiami, polegająca na znacznym poszerzeniu jednej: prawej albo lewej lub obu komór serca. Jednocześnie dochodzi do znacznego pogorszenia jego funkcji skurczowej i takie chore serce słabo pompuje krew do naczyń...

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatia wywołana stresem, takotsubo

Choroba mięśnia sercowego, kardiomiopatia, której przyczyną jest silny stres odczuwany przez chorego, a charakteryzuje się ona przejściowym ogłuszeniem mięśnia sercowego, spadkiem jego wydolności wraz z objawami ostrego zespołu wieńcowego, podobnymi do zawału serca.

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatie

Zróżnicowana grupa chorób dotyczących mięśnia sercowego, o różnorodnej etiologii, prowadzących do zaburzenia jego funkcji i niewydolności serca. Według kryteriów funkcjonalnych (czynnościowych) i strukturalnych (morfologicznych) chorób należących do tej grupy można wyróżnić następujące...

Przejdź do opisu choroby »

Kiła

Kiła (łac. syphilis) – choroba przenoszona przede wszystkim drogą płciową, spowodowana przez krętka bladego. Do zakażenia może dojść także w łonie matki. Zarażenie kiłą jest spowodowane odbyciem stosunku pochwowego, analnego lub oralnego z osobą zakażoną. Krętek blady rozprzestrzenia się po całym organizmie, więc na chorobę można narazić się nawet poprzez pocałunek z osobą zakażoną.

Przejdź do opisu choroby »

Klonorchoza (łac. Clonorchosis)

Choroba ta polega na zakażeniu dróg żółciowych i wywołaniu w ich nabłonku stanu zapalnego przez inwazję do niego przywry chińskiej (łac. Clonorchis sinensis).

Przejdź do opisu choroby »

Koarktacja aorty (łac. coarctatio aortae) (ang. aortic coartctation)

Wada aorty, głównego pnia tętniczego wychodzącego z lewej komory, polegająca na istnieniu zwężenia jej światła na poziomie cieśni aorty, skąd odchodzi więzadło tętnicze, łączące ją z lewą tętnicą płucną. Lewa tętnica podobojczykowa zazwyczaj odchodzi od aorty przed zwężeniem, od strony bliżej...

Przejdź do opisu choroby »

Kolka niemowlęca (ang. infant colic)

Zaburzenie prawidłowej czynności przewodu pokarmowego, występujące u noworodków i niemowląt, w okresie od urodzenia do 4 miesiąca życia, które wywołuje u nich napady zwiększonej drażliwości, rozdrażnienia lub płaczu, o nagłym początku i końcu bez jasnej przyczyny, trwające 3 lub więcej godzin...

Przejdź do opisu choroby »

Kryptosporydioza (łac. Cryptosporidiosis)

Jest to zakażenie pasożytem o łacińskiej nazwie Cryptosporidium parvum, które przybiera postać zapalenia żołądka i jelit (łac. gastroenteritis) albo zapalenia w obrębie układu oddechowego.

Przejdź do opisu choroby »

Krztusiec

Krztusiec (koklusz)- choroba wywołana przez bakterię Bordetella pertussis. Zakażenie odbywa się drogą kropelkową.

Przejdź do opisu choroby »

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste (brodawki weneryczne, brodawki płciowe)- należą do jednych z najczęstszych chorób wenerycznych. W większości przypadków choroba ma bezobjawowy przebieg. Wirus (brodawczak ludzki) może żyć w stanie utajenia w organizmie człowieka nawet 15 lat.

Przejdź do opisu choroby »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10