Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym (ang. atrioventricular nodal reentrat tachycardia, AVNRT)

Jest to jedna z postaci częstoskurczów nadkomorowych, należąca do zaburzeń rytmu serca o charakterze szybkim, tachyarytmii, w której bodziec wywołujący pobudzenia mięśnia sercowego do skurczu krąży w węźle przedsionkowo-komorowym, przechodząc bez przerwy w kółko: w kierunku komór przez...

Przejdź do opisu choroby »

Częstoskurcz przedsionkowy (łac. tachycardia atrialis) (ang. atrial tachycardia, AT)

Miarowy rytm serca o charakterze częstoskurczu, tachykardii, wywoływany przez pobudzenia powstające nie w węźle przedsionkowo-zatokowym, skąd powinny one prawidłowo pochodzić, tylko w przedsionkach. Jeżeli wszystkie bodźce pobudzające elektrycznie serce do skurczu powstają w obrębie jednego...

Przejdź do opisu choroby »

Częstoskurcze nadkomorowe (łac. tachycardia supraventricularis) (ang. supraventricular tachycardia, SVT)

To zaburzenie rytmu jest zaliczane do szybkich rytmów, tachyarytmii nadkomorowych. Jest to nagle pojawiająca się i tak samo ustępująca miarowa, szybka akcja serca, o częstości powyżej 100 uderzeń serca na minutę, w której bodźce elektryczne wywołujące skurcz powstają w układzie...

Przejdź do opisu choroby »

Czynnościowe nietrzymanie stolca (ang. functional fecal incontinence)

Jest to zaburzenie prawidłowej czynności odbytu i odbytnicy, które skutkuje nawracającymi epizodami nietrzymania stolca trwającymi ponad 3 miesiące. Ściana tego końcowego odcinka przewodu pokarmowego składa się z prawidłowo zbudowanych i unerwionych mięśni, ale mimo to ich funkcja jest...

Przejdź do opisu choroby »

Czynnościowe zaburzenia oddawania stolca (ang. functional defecation disorders)

Choroba czynnościowa odbytu i odbytnicy, spowodowana przez zaburzenie prawidłowego funkcjonowania tych struktur, która powoduje u chorego objawy czynnościowego zaparcia oraz upośledza oddawanie stolca, co można potwierdzić w badaniach obrazowych lub teście wydalania balonu napełnionego wodą. U...

Przejdź do opisu choroby »

Czynnościowy ból brzucha okresu dziecięcego (ang. childhood functional abdominal pain)

Ból brzucha o charakterze napadowym lub ciągłym, który nie spełnia wszystkich kryteriów potrzebnych do rozpoznania żadnej innej choroby czynnościowej przewodu pokarmowego, obecny przez okres ponad 2 miesięcy u starszego dziecka lub młodego dorosłego. Nie jest on także wywołany przez żadne...

Przejdź do opisu choroby »

Czynnościowy ból w klatce piersiowej o przypuszczalnie przełykowym pochodzeniu (ang. functional chest pain of presumed esophageal origin)

Zaburzenie prawidłowej czynności motorycznej przełyku dające objawy bólowe lub w postaci dyskomfortu, umiejscowione wewnątrz klatki piersiowej chorego, w linii pośrodkowej ciała, o charakterze innym niż piekącym, palącym, trwające ponad 3 miesiące. Jednocześnie, w badaniach dodatkowych brak...

Przejdź do opisu choroby »

Defekacja dyssynergiczna (ang. dyssynergic defecation)

Czynnościowe zaburzenie oddawania stolca skutkujące dolegającymi choremu nawracającymi zaparciami. Choroba ta należy do grupy czynnościowych zaburzeń odbytu i odbytnicy i jest spowodowana przez nieodpowiednie kurczenie się mięśni wchodzących w skład dna miednicy oraz zbyt duże i trwale...

Przejdź do opisu choroby »

Difylobotrioza (łac. Diphyllobothriosis)

Kolonizacja jelita cienkiego przez tasiemca, bruzdogłowca szerokiego (łac. Diphyllobothrium latum).

Przejdź do opisu choroby »

Dikrocelioza (łac. Dicrocoeliosis)

Choroba wywołana zakażeniem motyliczką (łac. Dicrocoelium dendriticum), przebiegająca pod postacią zapalenia dróg żółciowych.

Przejdź do opisu choroby »

Dipylidioza (łac. Dipylidiosis)

Jest to zarażenie tasiemcem psim (łac. Dipylidium caninum) o łagodnym przebiegu, występujące głównie u dzieci i powodujące u nich objawy gastryczne, niestrawność.

Przejdź do opisu choroby »

Dna moczanowa

Dokuczają Ci silne bóle stawów, głównie dużego palca u stopy? Być może cierpisz na dnę moczanową, której przyczyną jest zbyt wysoki poziom kwasu moczowego we krwi. Często problem można wyeliminować poprzez właściwą dietę, eliminując tym samym konieczność leczenia farmakologicznego.

Przejdź do opisu choroby »

Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe (łac. extrasystolia supraventricularis) (ang. atrial extrasystoles)

Zaburzenia rytmu serca, jego funkcji elektrycznej, o charakterze szybkiego rytmu, tachyarytmii nadkomorowej, którego miejsce powstawania bodźca wywołującego dodatkowe pobudzenia elektryczne serca jest zlokalizowane ponad komorami i poza węzłem zatokowym, z którego prawidłowe pobudzenia serca...

Przejdź do opisu choroby »

Drakunkuloza (łac. Dracunculosis)

Choroba ta polega na obecności piekąco – swędzących stwardnień zlokalizowanych w skórze człowieka, które spowodowane są przez zarażenie robakiem medyńskim (łac. Dracunculus medinensis).

Przejdź do opisu choroby »

Drożny otwór owalny (łac. foramen ovale apertum) (ang. patent foramen ovale, PFO)

Jest to wada strukturalna serca, należąca do wad wrodzonych u ludzi dorosłych, spowodowana sytuacją, w której nie doszło do prawidłowego w czasie, po urodzeniu, zamknięcia się otworu w przegrodzie między przedsionkami serca, otworu owalnego, potrzebnego do przeżycia płodu w okresie ciąży, a po...

Przejdź do opisu choroby »

Dyschezja niemowlęca (ang. infant dyschezia)

Charakteryzuje się ona trwającymi ponad 10 minut epizodami widocznego wysiłku i płaczu dziecka poprzedzającymi oddanie stolca o miękkiej konsystencji. Dolegliwości te występują u młodych dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, które nie posiadają żadnych innych problemów zdrowotnych prócz zaburzeń...

Przejdź do opisu choroby »

Dysfagia czynnościowa, czynnościowe zaburzenia połykania (ang. functional dysphagia)

Jest to odczucie przyklejania się do ścian przełyku, zalegania w nim lub utrudnionego przechodzenia przez przełyk pokarmów stałych lub ciekłych po połknięciu, utrzymujące się ponad 3 miesiące. Zaburzenie to należy do chorób czynnościowych przełyku. Dodatkowo w tej chorobie wymagane jest...

Przejdź do opisu choroby »

Dysfonia czynnościowa (łac. dysphonia functionalis)

Choroba polegająca na pojawieniu się u chorego zaburzeń fonacji, wydawania dźwięków, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek przyczyn organicznych takiego stanu. Nie ma objawów zapalenia, nie doszło do urazu, ani nie ma zmian zwyrodnieniowych lub rozrostowych. Dolegliwość ta ma charakter...

Przejdź do opisu choroby »

Dysfonia organiczna (łac. dysphonia organica)

Stan, w którym u chorego zaburzone jest prawidłowe wydawanie dźwięków, fonacja, spowodowany obecnością zmiany, zaburzenia organicznego lub anatomicznego, w obrębie aparatu głosowego, fałdów głosowych i krtani. Może być on wywołany obecnością guzków głosowych, polipów, nowotworów, ziarniniaków,...

Przejdź do opisu choroby »

Dysfunkcja węzła zatokowego

Jest to stan, w którym naturalny, fizjologiczny rozrusznik serca, węzeł zatokowo-przedsionkowy wytwarza impulsy, bodźce do skurczu mięśnia serca z częstotliwością nieadekwatną do zapotrzebowania organizmu na bicie serca. Serce, jako pompa, kurczy się zbyt rzadko w momentach aktywności...

Przejdź do opisu choroby »
1 2 3 4 5 6 7 8