Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Uszkodzenie XII nerwu czaszkowego, nerwu podjęzykowego

Stan, którego przyczyną jest zaburzenie funkcji nerwu czaszkowego XII, nerwu podjęzykowego (łac. nervus hypoglossus), ruchowego, w którym biegną włókna nerwowe odpowiedzialne za ruch mięśni wewnętrznych języka, a także jego mięśniowych połączeń z wyrostkiem rylcowatym (mięsień rylcowo – językowy), z kością gnykową (mięsień gnykowo – językowy) i z żuchwą (mięsień bródkowo – językowy)

Lokalizacja choroby
Nerw wychodzi z swojego jądra, w rdzeniu przedłużonym, tam jego włókna mają swój początek. Wychodzi z mózgowia w przedniobocznej bruździe opuszki mózgowej (rdzenia przedłużonego) i wchodzi do kanału nerwu podjęzykowego, którym wydostaje się z czaszki na zewnątrz.

Typ choroby
Uszkodzenie to zaliczane jest do chorób z grupy neuropatii, ponieważ dotyczy neuronu obwodowego.

Proces chorobowy
Najczęściej nerw ten zostaje uszkodzony wraz z innymi nerwami czaszkowymi przebiegającymi w tej okolicy, nerwem IX, językowo – gardłowym i nerwem X, błędnym. Częstą przyczyną tego stanu jest choroba neuronu ruchowego, ognisko zapalenia, udaru niedokrwiennego lub krwotocznego, zwyrodnieniowe lub rozrostowe w miejscu przebiegu nerwu wewnątrz mózgowia. Także wgłobienie podstawy czaszki z powodu nadciśnienia śródczaszkowego, jamistość opuszki, rakowatość opon mózgowo – rdzeniowych, tętniak tętnicy kręgowej lub uraz podstawy czaszki może spowodować uraz nerwu podjęzykowego.

Objawy
Dysfunkcja nerwu podjęzykowego powoduje wszystkie objawy po tej samej stronie, po której doszło do uszkodzenia.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: