Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Uszkodzenie VI nerwu czaszkowego, nerwu odwodzącego

Stan ten polega na zaburzeniu funkcji VI nerwu czaszkowego, nerwu odwodzącego (łac. nervus adducens), należącego do nerwów gałkoruchowych, który unerwia mięsień prosty boczny gałki ocznej odpowiedzialny za ruch gałki do boku

Lokalizacja choroby
Jądro znajduje się w moście. Wychodząc z okolicy pomiędzy mostem, a piramidą rdzenia przedłużonego (bruzdy opuszkowo – mostowej), schodzi w dół po stoku kości potylicznej i dalej nad piramidą kości skroniowej kieruje się do zatoki jamistej. W środku biegnie razem z tętnicą szyjną wewnętrzną, następnie opuszcza ją i wychodzi z czaszki przez otwór oczodołowy górny do oczodołu. Nerw czaszkowy III, okoruchowy, IV, bloczkowy i VI, odwodzący czyli wszystkie należące do nerwów okoruchowych, dzięki połączeniu między miejscami gdzie zaczynają się w mózgowiu, ich jądrami mogą synergistycznie działać, czego rezultatem jest skojarzone ruszanie gałkami ocznymi

Typ choroby
Należy ona do grupy chorób zwanej neuropatiami okoruchowymi, w której występuje porażenie (łac. ophthalmoplegia) lub niedowład (łac. ophthalmoparesis) mięśni gałkoruchowych

Proces chorobowy
Może dojść do uszkodzenia tego nerwu przez jego przyciśnięcie do szczytu kości skalistej, przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym (taka sytuacja uszkadza zazwyczaj dwa nerwy jednocześnie), jako powikłanie cukrzycy, czyli neuropatię cukrzycową, w przebiegu stwardnienia rozsianego, procesu rozrostowego lub zawału z ogniskami zlokalizowanymi w pniu mózgu. Ewentualną przyczyną może być naciek nowotworowy na most lub sam nerw (rak nosogardła).

Objawy
Objawy zaburzenia funkcji tego nerwu pojawiają się po stronie gdzie doszło do jego uszkodzenia.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: