Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Uszkodzenie III nerwu czaszkowego, nerwu okoruchowego

W stanie tym zaburzona jest funkcja III nerwu czaszkowego, nerwu okoruchowego (łac. nervus oculomotorius), o włóknach motorycznych, ruchowych, należącego do nerwów gałkoruchowych, unerwiającego większość mięśni poruszających gałką oczną, mięśni gałkoruchowych (mięsień przyśrodkowy, prosty górny, prosty dolny, skośny dolny) oraz mięsień dźwigacz powieki górnej, podnoszący górną powiekę, otwierający oko. Dodatkowo unerwia przywspółczulnie mięśnie (mięsień zwieracz źrenicy i mięsień rzęskowy) mające wpływ na zwężanie się źrenicy.

Lokalizacja uszkodzenia
Ten nerw posiada swoje jądro w śródmózgowiu należącym do pnia mózgu, skąd wychodzi w dole międzykonarowym. Przechodzi w ścianie bocznej zatoki jamistej, kierując się w stronę oczodołu, który osiąga, wychodząc z czaszki przez szczelinę oczodołową górną. Wszystkie nerwy okoruchowe, czaszkowy III, okoruchowy, IV, bloczkowy, VI, odwodzący mają synergistyczne działanie i przez połączenia nerwowe między ich jądrami (pęczek podłużny przyśrodkowy), miejscami skąd wychodzą, możliwe są skojarzone ruchy obu gałek ocznych.

Typ choroby
Zaliczany jest on do grupy chorób zwanej neuropatiami okoruchowymi, prowadzącymi do porażenia (łac. ophthalmoplegia) lub niedowładu (łac. ophthalmoparesis) mięśni gałkoruchowych

Proces chorobowy
Do najczęstszych przyczyn izolowanego uszkodzenia nerwu III, okoruchowego, objawiających się głównie zaburzeniem ruchu gałek ocznych, należy między innymi; obecność tętniaka tętnicy łączącej tylnej, tętnicy podstawnej lub tętnicy szyjnej wewnętrznej, neuropatia cukrzycowa, jako niedokrwienie nerwu w przebiegu cukrzycy oraz miastenia. Inne sytuacje w których funkcja tego nerwu może być zaburzona to zawału lub proces rozrostowy, guz, w obrębie śródmózgowia, okolicy gdzie leżą jądra nerwu okoruchowego, miejsc wyjścia nerwu, objawiające się głównie wcześniejszym rozszerzeniem się źrenic i ich sztywnością, niereagowaniem na światło. Oprócz tego zespół Webbera, wgłobienie haka hipokampa w płacie skroniowym jako powikłanie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni nadnamiotowej.

Rodzaje choroby
Jeżeli zaburzone są tylko ruchy gałki ocznej, porażone są głównie mięśnie zewnętrzne, oka mówimy o porażeniu okoruchowym zewnętrznym (łac. ophthalmoplegia oculomotoria externa). Gdy jedynym zaburzeniem jest dysfunkcja mięśni zwieracza źrenicy i mięśnia rzęskowego, czyli źrenica jest rozszerzona i sztywna, nazywamy taki stan porażeniem okoruchowym wewnętrznym (łac. ophthalmoplegia oculomotoria interna)

Objawy
Głównie występują one w oku, po stronie, po której doszło do uszkodzenia nerwu.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: