Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP (łac. morbus obturativus pulmonum chronicus) (ang. chronic obstructive pulmonary disease)

Przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, której istota polega na stopniowym zmniejszaniu się przekroju dróg oddechowych, przepływu przez nie powietrza, postępującej obturacji i rozwijającej się niewydolności oddechowej oraz na niszczeniu przegród między pęcherzykami oddechowymi w płucach i tworzeniu się pęcherzów rozedmowych. Czynnikami wywołującymi, przyczyniającymi się do rozwinięcia się tej choroby są przewlekle działające na układ oddechowy, szkodliwe, drażniące cząstki, gazy lub dymy: papierosowe, atmosferyczne, związane z wykonywaną pracą: kopalniane, spawalnicze, budowlane oraz wiele innych rodzajów. Najczęściej jednak u chorych na POChP, jako przyczynę ich choroby stwierdza się przewlekłe, wieloletnie palenie papierosów.

Powiązane symptomy: