Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Neuralgia V nerwu czaszkowego, nerwu trójdzielnego (łac. Neuralgia nervi trigemini)

Występujący jednostronnie nagły, napadowy i nawracający, niezwykle silny ból dotyczący zakresu unerwienia jednej z głównych gałęzi lub kilku na raz (zazwyczaj V2 szczękowej i V3 żuchwowej). Najczęściej napad nastaje po podrażnieniu, ucisku, zimnej temperatury (wiatru), żuciu, mówieniu, któregoś z punktów spustowych gałęzi tego nerwu (trigger points), czyli miejsc w których wychodzą one z czaszki w celu unerwienia czuciowo skóry.

Lokalizacja choroby
Punkty, strefy spustowe znajdują się w ostatnim odcinku przebiegu każdej z głównych gałęzi nerwu trójdzielnego. I tak dla pierwszej gałęzi, nerwu ocznego (V1) jest to miejsce otworu nadoczodołowego, w okolicy 1/3 przyśrodkowej części brwi. Druga gałąź, nerw szczękowy (V2), ma swój punkt spustowy w miejscu otworu podoczodołowego na pograniczu kości sczękowej i jarzmowej, pod okiem na wystającej kości policzkowej. Trzecia gałąź, nerw żuchwowy (V3), posiada swoją strefę spustową w okolicy otworu bródkowego, pod dolnymi kłami.

Typ choroby
Jest to neuralgia należąca do choroby nerwów obwodowych

Przyczyny
Bardzo często stan ten jest idiopatyczny czyli taki którego przyczyna jest niejasna i nie można jednoznacznie jej określić (nerwoból samoistny), w innych przypadkach jest on powodowany zmianą organiczną, jakimkolwiek uszkodzeniem nerwu V (nerwoból objawowy), nerwu trójdzielnego przez proces nowotworowy, np. nowotwór osłonki, albo przez guz kąta mostowo – móżdżkowego, miejsca skąd nerw ten wychodzi z mózgowia. Może on być także wywołany przez lokalnie patologicznie rozszerzone naczynie żylne lub tętnicze (konflikt naczyniowo – nerwowy) przylegające do nerwu i stale go drażniące. Inna hipoteza jest taka że są to zaburzone, nadmierne wyładowania w tym nerwie. Także infekcja wirusem półpaśca, Herpes zoster może prowadzić do podobnych objawów dotyczących gałęzi V1 ocznej podczas znikania zmian skórnych pęcherzowo – grudkowych w okolicach oka.

Występowanie choroby w populacji
U osób w wieku podeszłym, częściej u kobiet

Objawy
W tej dolegliwości stale dochodzi do napadów bólu, jego krótkiego trwania i odpuszczania, które mogą nawracać do kilku razy na dobę lub być nieobecne przez nawet kilka lat.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: