Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Anomalia Ebsteina (ang. Ebstein anomaly)

Organiczna, strukturalna choroba serca zaliczana do grupy chorób istniejących od urodzenia, wrodzonych wad serca dotyczących prawej zastawki przedsionkowo-komorowej, zastawki trójdzielnej. Polega ona na nieprawidłowym ustawieniu jednego z płatków zastawki trójdzielnej, płatka przegrodowego, jego zbyt głębokim wciągnięciu do światła prawej komory, co zaburza jej funkcje i może skutkować niedomykalnością i przeciekami zwrotnymi krwi z komory do przedsionka, przy zamkniętej zastawce lub stenozą, czyli zwężeniem drogi przepływu krwi w tej zastawce. Dodatkowo, prawa komora ulega atrializacji, ma małą objętość i jej ściana ma budowę podobną do ściany przedsionka.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: