Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD- zwane też zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Choroba ujawnia się już w okresie dziecięcym, zwykle do 7 roku życia jest już zdiagnozowana. Przyczyną zaburzeń są uwarunkowania genetyczne.

Innymi czynnikami, które sprzyjają postępowi choroby są:
urazy okołociążowe,
niedotlenienie płodu,
spożywanie przez ciężarną kobietę używek.

ADHD dotyka ok. 3% – 5% populacji. Objawy zwykle mijają w wieku dorosłym, choć nie jest to regułą. Lekarze dostrzegają związek między relacjami pomiędzy dzieckiem oraz rodzicami i otoczeniem, które mogą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać postępowanie dolegliwości.

Skutki choroby są szczególnie frustrujące dla dziecka w wieku szkolnym, które musi wkładać więcej wysiłku niż jego rówieśnicy, by sprostać nauce i kontaktom z otoczeniem.

ADHD objawia się przez:
zaburzenie koncentracji (chłopcy są nadaktywni ruchowo, natomiast dziewczynki mają problem ze skupieniem uwagi, dlatego o wiele łatwiej zdiagnozować schorzenie u „wybuchowych” chłopców),
impulsywność,
agresywność,
lęk,
emocjonalną niestabilność

Na ADHD mogą cierpieć także dorośli. Osoby dorosłe mają często problemy z prawem, ze skłonnością do używek i nieumiejętnością nabywania wiedzy.

Rozpoznanie opiera się na obserwacji, dlatego diagnoza jest trudna do ustalenia. Żeby potwierdzić chorobę, należy wykonać szereg badań neurologicznych, psychiatrycznych i pediatrycznych. Konieczne jest leczenie farmakologiczne, które pomaga zwalczyć przyczyny choroby i usprawnić życie chorego i jego otoczenia. Metylofenidat podawany dziecku ma za zadanie podwyższyć poziom dopaminy w mózgu i tym samym złagodzić skutki choroby.

Powiązane kategorie:
Powiązane symptomy: